قنديل
منظره اي زيبا از قنديلهايي که در يک صبح زمستاني سرد در اثر سرماي شديد و ناگهاني از شبنم صبحگاهي بوجود آمده است اين تصوير زيبا و نادر از مجموعه عکسهاي برتر ماه دسامبر 2007 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic) گرفته شده است
نظرات کاربران
UserName