کوه سنگي Shiprock
تصوير هوايي از کوه Shiprock که در نيومکزيکو قرار دارد اين کوه کاملا سنگي 482 متر ارتفاع دارد و جنس آن از گدازه هاي آتشفشاني است که در اثر فرسايش زيبايي خاصي پيدا کرده است اين کوه سنگي قداست خاصي در بين بوميان منطقه دارد بوميان اين منطق مردم ناواهو هستند و در اساطير و داستانهاي اقوام گذشته آنها داستانهاي زيبادي در مورد اين کوه ذکر شده است اين تصوير زيبا از مجموعه عکسهاي برتر ماه آوريل 2008 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic) مي باشد
نظرات کاربران
UserName