يک بومي هندي سوار بر يک قايق محلي در درياچه Chilka
اين عکس از يک بومي هندي سوار بر يک قايق محلي در درياچه Chilka در اوريسا ، هند گرفته شده است. Chilka بزرگترين تالاب در هند بوده ، نزد گردشگران و بوميان منطقه بسيار محبوب است اين درياچه به خليج بنگال متصل مي شود. اين تالاب ميزبان بيش از 150گونه پرنده ي مهاجر در زمستان است . اين پرندگان از مناطق دور دست مثل آسياي ميانه و حتي مغلستان و روسيه به اين تالاب مهاجرت مي کنند زندگي بسياري از مردم محلي وابسته به اين درياچه است اين عکس از مجموعه عکسهاي برتر ماه آوريل 2008 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic) مي باشد
نظرات کاربران
UserName