ماهيگران هندي درهنگام غروب آفتاب
تصويري زيبا از ماهيگيران هندي در هنگام غروب آفتاب ، زاويه تصوير برداري و سرخي غروب آقتاب باعث جلوه خاص اين تصوير شده است اين تصوير از مجموعه عکسهاي برتر ماه آوريل 2008 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic) مي باشد
نظرات کاربران
UserName