سي و دومين رالي داکار با شرکت 400 تيم به پايان خود نزديک مي شود
در دنياي ورزش اتومبيلراني حرفه اي، رالي معروف به "داکار"، معتبرترين و بزرگترين رالي رقابت هاي جهاني به حساب مي آيد. اين رالي در سال 1979، به ابتکار يک فرانسوي بنام "تيري سابين" راه اندازي شد و به دليل اينکه کاروان طويل شرکت کنندگان، کار خود را از "پاريس" آغاز مي کردند و در کنار سواحل درياي "داکار"، پايتخت کشور "سنگال" به پايان مي رساندند، اين رالي، "پاريس- داکار" نام گرفته بود. به نقل از خبرگزاري فرانسه، شرکت کنندگان در سي و دومين رالي داکار مسيري به طول نه هزار کيلومتر را در آمريکاي جنوبي طي خواهند کرد که در مرحله نخست مسابقات رالي داكار 2010 ، اين رقابت ها از بوئنوس آيرس تا كولون در آرژانتين و به مسافت 317 كيلومتر انجام شد. اين مسابقات تا هفدهم ژانويه (27 دي ماه ) ادامه خواهد يافت .
نظرات کاربران
UserName