نماي اسکلت بدنه اتومبيل Venturi-Volage_Concept_2008
اتومبيل Venturi Volage Concept داراي خصوصيات منحصر به فردي در معماري و سبک ( از حيث پويايي و طراحي مدرن ) است ؛ به طوريکه اين خصوصيات مدل مذکور را تبديل به يکي از پيشرفته ترين سري اتومبيل هاي الکترونيکي در سطح جهان کرده است .
نظرات کاربران
UserName