حدیثی از امام علی در مورد بی اعتنایی و امید نداشتن
نظرات کاربران
UserName