تصاويري زيبا و ديدني از کشور بلژيک
پادشاهي بلژيک کشوري است در غرب اروپا. پايتخت آن بروکسل است. بلژيك درحد فاصل ارتفاعات شمالي فرانسه، ودر جلگه هاي شمالي اروپا قرارگرفته است. بيش از 75 درصد اين كشور از جلگه هاي «فلاندر» تشكيل شده كه زمينهاي حاصلخيزي هستند. بلژيك، داراي آب و هواي معتدل با ميانگين بارش 120-72 سانتي متر مي باشد. اراضي كشاورزي بيشتر وسعت اين سرزمين را در برگرفته است.
نظرات کاربران
UserName