تبديل فانوس دريايي به قلعه يخي
اين تصوير، يک کيک عروسي يا مجسمه يخي، هتل يا قصر يخي يا برف نيست؛ فقط فانوس دريايي در ورود به لنگرگاه کليولند در ايالت اوهايو است كه در تاريخ 16 دسامبر از شدت سرما يخ بسته است.
نظرات کاربران
UserName