سقوط پرندگان از آسمان آرکانزاس
شهر کوچک «بي بي» در ايالت آرکانزاس، جايي که محل نزول باراني از پرندگان بود تا شهر اوزراک در شمال غربي همين ايالت، جايي که نزديک به ??? هزار ماهي مرده اند، تنها ??? کيلومتر فاصله دارد. از آن جايي که مرگ پرندگان هم زمان بود با آتش بازي هاي ايام سال نو ميلادي، مقامات آگاه مرگ را به دليل ترس و وحشت پرندگان از انواع فشفشه ها اعلام کردند و حتي احتمال دادند شايد بر اثر رعد و برق بوده باشد، در سال ???? ميلادي نيز علت کشته شدن ده ها پرنده به تاييد آزمايش هاي انجام شده، رعد و برق اعلام شده بود. يک فوج فلامينگو هم به همين علت ?? سال پيش از بين رفتند. ?? سال پيش نيز بارش شديد تگرگ در ايالت آرکانزاس پرندگان را قبل از اصابت به زمين به شکل گلوله هايي يخي درآورده بود.
نظرات کاربران
UserName