چلچراغ سلطنتي
لوستر يا چاچراغ به معني قرار گرفتن تعدادي چراغ در کنار هم است . البته در اسم معروف به چاچراغ است . يعني بعضي وقت ها بيشتر و گاهي اوقات کمتر از چهل عدد چراغ دارد. اکنون لوستر ها بيشتر جنبه ي تزييني دارند و گاهي اوقات قيمت آنها به ميليون ها تومان ميرسد. جنس چلچراغ ها از نقره ، طلا و يا فلزات ديگر است. البته بعضي اوقات از سنگ نيز بزاي ساختن آن استفاده مي کنند.
نظرات کاربران
UserName