دلفين ها در حال شيرجه زدن
دلفين پوزه‌بطري از گونه دلفين‌هايي است که به وفور در آکواريوم‌هاي دنيا جهت عمليات نمايشي به کار گرفته مي‌شود. از نقطه نظر پراکندگي در اکثر اقيانوس‌هاي جهان از جمله خليج فارس وجود دارد با وزني در حدود ??? تا ??? کيلوگرم طولي معادل ?تا? متر و رديف دندان‌هايي که در هر ارواره از ??تا?? دندان تشکيل شده تقزيبا هر ? سال يک بار بچه‌دار مي‌شود و دلفيني به طول ?متر و وزني معادل ?? کيلوگرم را به مدت ?سال با شير مادر تغذيه مي‌کند و طول عمري معادل ?? تا?? سال دارد
نظرات کاربران
UserName