قله هاي سپيد
يخچالهاي طبيعي که در قطبهاي شمال و جنوب تشکيل شده‌اند، امکان دارد به اندازه يک کشور يا يک قاره باشند. اين يخچالها را کلاهک‌هاي يخي يا صفحه‌هاي يخي مينامند. برف در قسمتهاي مرکزي اين خشکي‌ها مي‌بارد و بسوي درياهاي کناري کشيده مي‌شود. جنوبگان و گرينلند با پهنه‌هاي يخي پوشانده شده‌اند
با بارش برفهاي جديد، برفهاي زيرين فشرده و محکمتر مي‌شود و مانند توده‌اي خميري حرکت مي‌کند. به اين ترتيب، يخچال طبيعي بوجود مي‌آيد. يخچال طبيعي به آرامي، حدود ? متر در سال، حرکت مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName