غروب زمستاني
زمستان چهارمين فصل از فصلهاي سال تقويم جلالي و اولين فصل تقويم گريگوري است. اين فصل سردترين فصل سال است. زمستان در نيم کره شمالي بر اساس تقويم جلالي ماههاي دي، بهمن و اسفند مي‌باشد اين در حاليست که در نيم کره جنوبي ماههاي تير، مرداد و شهريور زمستان مي‌باشد. زمستان معمولاً سردترين فصل سال است و در بعضي نواحي دماي هوا به زير ? درجه سانتيگراد هم مي‌رسد، در کشور روسيه حتي تا -?? هم مي‌رسد. در زمستان بعضي حيوانات به خواب زمستاني مي‌روند و در فصل بهار دوباره زندگي را از سر مي‌گيرند.
نظرات کاربران
UserName