کوه هاي يخي
يخچال طبيعي يا يَخ‌رود توده‌اي يخ است که بر اثر نيروي گرانش از نواحي بلند کوهستاني يا در نواحي قطبي، که داراي هواي بسيار سردي هستند، به آرامي جريان پيدا مي‌کند. اگر مشتي برف به محکمي در دست فشرده شود، برف به يخ تبديل مي‌شود. اين همان اتفاقي است که پس از بارش برف، در دره‌هاي مرتفع کوهستاني رخ مي‌دهد. برف در کف دره، بر اثر فشار برف‌هاي بالايي فشرده و به يخ تبديل مي‌شود
نظرات کاربران
UserName