دسته دلفين ها
دُلفين پستاندار دريايي از رده آب‌بازسانان مي‌باشد. خانواده دلفين با ?? جنس و ?? گونه بزرگ‌ترين خانواده زير راسته نهنگهاي دندان دار محسوب مي‌شود.اعضاي اين خانواده در تمام آبهاي آزاد جهان و همچنين در بعضي رودخانه‌هاي در امتداد آب شيرين انتشار دارند.اين خانواده از دوره ائوسن ظاهر شده‌اند. پوست بدن دلفينها معمولاً صاف و برهنه‌است. ممکن است در سر و تنه تعدادي از آنها مو وجود داشته باشد. از گوش‌هاي خارجي فقط سوراخ کوچکي نمايان است و سوراخ بيني که يک يا دو عدد مي‌باشند در بالا و عقب سر قرار گرفته‌اند تا عمل تنفس در سطح آب را سهولت بخشند اين سوراخ‌ها به‌وسيله پرده‌اي خود به خود بسته مي‌شوند. تعداد دندانها زياد و در بعضي گونه‌ها به ??? عدد مي‌رسد و عمدتاً از ماهيها و سرپايان و حتي دلفين‌هاي کوچک‌تر تغذيه مي‌کنند. طول آنها از ?/? الي ?/? متر و وزنشان از ?? تا ??? کيلوگرم متفاوت گزارش شده‌است
نظرات کاربران
UserName