نماي اتومبيل استون مارتين V12 Vantage RS Concept -2008
دکتر الريش بز – طراح و مدير گروه شرکت استون مارتين در يک سخنراني اظهار مي دارد : « در طول پنج سال توليد گذشته افتخار ما علاوه بر تکيه بر شهرت و معروفيت جهاني ، ارائه اتومبيل هايي با حداکثر کارايي است و مدل مذکور ( V12 Vantage RS Concept ) نيز از اين قاعده مستثني نيست .
نظرات کاربران
UserName