نخستين طلوع خورشيد سال 2011 ميلادي
بيش از 2000 نفر از گردشگران براي تماشاي نخستين طلوع خورشيد سال 2011 ميلادي در ارتفاعات يکي از استانهاي شرقي چين حضور يافتند.
نظرات کاربران
UserName