مردم استان ژجيانگ چين و شنا در فصل زمستان!
مردم استان ژجيانگ چين در فصل زمستان به شنا در درياچه اين شهر مي پردازند.
نظرات کاربران
UserName