گل رز نارنجي از نزديک
عده بيشماري از گياه شناسان و كارشناسان مخصوص گل رز ، آنها را دسته بندي كرده اند كه مهمترين از همه آنها دسته بندي زير است كه مورد توجه بيشتري ميباشد : 1 – گل سرخ فرانسه 2- نسترن (اكلانتيِ) 2- گل چاي ( رُزيِه آدور دوت) 3- گل سرخ ايران ( رُزيِه دو پِرس) 4- گل سرخ با گلهاي متعدد( رُزيِه مولتي فلور پُلي آنت) 5- گل سرخ مينياتور( رُزيِه مينياتور) 6- گل سرخ بَنگال ( رزيِه بنگال)
نظرات کاربران
UserName