گل رز قرمز با برگ
نژاد گل سرخ به 7 دسته تقسيم شده است: سرخ گل فرانسه نسترن گل چاي سرخ گل با گلهاي متعدد سرخ گل مينياتور سرخ گل بنگال سرخ گل ايران در بين گونه‌هاي متنوع رزها و سرخ‌گل‌ها، سرخ گل ايران يا گل محمدي كه از خانوادة Rosaceus است و در منابع مختلف و در كشورهاي غربي و انگليسي زبان به Domask Rose معروف است. اين گونه منحصر به ايران مي‌باشد. بطور كلي در منابع مختلف و طبق نظر اكثر كارشناسان زيست گياهي گونة مذكور از ابتدا در ايران پرورش يافته و از اين كشور به ديگر نقاط جهان پخش شده است.
نظرات کاربران
UserName