نمايشگاه مجسمه هاي شني
نمايشگاه مجسمه هاي شني در ملبورن استراليا که هنرمندان از سراسر دنيا در آن جمع شده اند و آثار زيبايي از شن هاي ساحلي به وجود آورده اند. پس از ساخت آثار هنري، نمايشگاه براي بازديد عمومي افتتاح شده است.
نظرات کاربران
UserName