نماي اگزوز و صندوق عقب اتومبيل فيات - Punto - Evo - Abarth - 2011
وجود سيستم اگزوز مجهز به (لوله هاي دوقلوي بسيار بزرگ، سيستم TTC ( کمک به انتقال گشتاور از موتور به چرخ ها)، سيستم ترمزESP، استفاده از چراغ هاي LED در چراغ هاي عقب و مه، چرخ هايSpoked 17 سنسورداربا آرم حک شده عقرب، سيستم صوتي مجهز به ( صفحه نمايش سياه و LCD مرکزي ) و صندلي هاي مسابقه اي سبک و با قابليت نگهداري بدن در برابر نيروهاي طولي و عرضي از ويژگي هاي منحصر به فرد اتومبيل فيات Punto Evo Abarth هستند .
نظرات کاربران
UserName