نماي اتومبيل فيات - Punto - Evo - Abarth - 2011
شرکت فيات مدل جديد خود با نام فيات Punto Evo Abarth را که مجهز به سيستم انتخاب و تغيير حالت در دو حالت عادي و ورزشي است؛ در سال 2011 در معرض ديد عموم قرار داد .
نظرات کاربران
UserName