نماي اتومبيل استون مارتين DBR9-2010
در بدنه اتومبيل استون مارتين DBR9 از پانل هاي کامپوزيت و فيبر کربن بهره برده شده است .
نظرات کاربران
UserName