نماي سپر عقب و اگزوز هاي اتومبيل استون مارتين DBR9-2029
اتومبيل استون مارتين DBR9 اولين بار در 4 نوامبر سال 2005 در مقر Gay don در انگلستان به نمايش در آمد .
نظرات کاربران
UserName