تصاويري ديدني از برج شيطان
يادبود ملي برج شيطان (Devils Tower National Monument) يک پارک ملي با مساحتي حدود 6 کيلومتر مربع واقع در ايالت وايومينگ امريکا است. اين برج طبيعي به خاطر ظاهرش در فيلمهايي مثل برخورد نزديک از نوع سوم ساخته استيون اسپيلبرگ مشهور است. شنيده ها حاکيست که برج شيطان در گذشته يک آتشفشان فعال بوده است و منشا آن با برتري اين نظريه که گدازه و دود سخت شده است که احتمالا هرگز براي تبديل شدن به آتشفشان به سطح نرسيده، هنوز قابل بحث است.
قله? اين کوه در نزد قبيله لاکوتا داراي قداست خاصي است و هر ساله اهالي اين قبيله در هنگام تحويل تابستان (Summer solstice) مراسم ويژه‌اي را در آن برگزار مي‌کنند. در نزد لاکوتايي ها، نام اين برج Mato Tipila بمعناي "کلبه? خرس" ( Lodge of the bear) است و "برج شيطان" نامي است که سفيد پوستان امريکا بر اين کوه اطلاق کرده‌اند که البته بر سر مالکيت و نحوه استفاده از اين مکان بين سرخپوستان و سفيدپوستان محلي کماکان اختلاف و نزاع در محافل قانوني ادامه دارد اما آن چيز که انسان را به شگفتي واميدارد موقعيت و جاذبه هايي است که کوهنوردان را براي صعود به اين قله از دنياي مرموز مي کشان
نظرات کاربران
UserName