نماي اتومبيل استون مارتين V8-Vantage-2012
درواقع نمايش موفق استون مارتين V8 Concept در ديترويت باعث شد تا استون مارتين بتواند مدل ورزشي جديد ديگري ( اتومبيل استون مارتين V8 Vantage ) را روانه بازار کند که جايگزين واقعي براي مدل هاي ارائه شده پيش از خود باشد .
نظرات کاربران
UserName