نماي سپر و کاپوت جلوي اتومبيل استون مارتين Vanquish-S-V12-2045
اتومبيل استون مارتين Vanquish S V12 سريع ترين مدلي است که تا کنون توسط استون مارتين توليد شده است .
نظرات کاربران
UserName