نماي اتومبيل استون مارتين Vanquish-S-V12-2014
اتومبيل استون مارتين Vanquish S V12 اولين بار در نمايشگاه موتور پاريس در 23 سپتامبر 2004 به نمايش گذاشته شده است .
نظرات کاربران
UserName