مردي در حال دوچرخه سواري روي کوه
دوچرخه سواري به بيضه ها آسيب ميرساند. دوچرخه سواري در مردان ناباروري ايجاد نميکند اما ممکن است منجر به آسيب بيضه ها شود و باعث اختلال عملکرد اسپرم و نعوظ شود .يک پژوهش در بيمارستانهاي لندن نشان داد اين مشکلات براي دوچرخه سواران جاده بيشتر رخ ميدهد. سايش ممکن است مشکلات پوستي و درد را براي مردان به همراه داشته باشد. مردان علاوه بر مشکلات نعوظ و ناراحتي هاي پوست حتي ممکن است گاهي شاهد بيحسي دستگاه تناسلي خود نيز باشند. براي جلوگيري از اين مشکلات بايد شلوار کوتاه با لايه محافظ پوشيده و موقعيت صندلي خود را تنظيم کرده تا بر کشاله ران هم فشاري وارد نيايد.
نظرات کاربران
UserName