مردي در حال دوچرخه سواري روي کوه
حرکت در سرازيري ها : در سراشيبي ها يک اصل عمده را هيچگاه فراموش نکنيد و آن اينکه تحت هيچ شرايطي نگذاريد چرخ عقب دوچرخه شما بلند شود و اين ميسر نيست مگر با داشتن تجربه و دانش کافي . يکي از پارامترهاي مهم و بسيار اساسي که مي تواند سرعت شما را در سراشيبي ها به بالا ترين حد ممکن برساند اعتماد به نفس شماست . چه در مورد خود و چه در مورد دوچرخه تان ، تا سر حد امکان با رعايت نکات ايمني از قبيل داشتن يک کاسکت خوب و استاندارد ، دستکش مناسب ، زانو بند ، ساق بند ، کتف بند ، مي توان تا حد زيادي از بروز حوادث جلوگيري کرد .
نظرات کاربران
UserName