دوچرخه سواري در حال پرش
مطالعه جديد نشان مي‌دهد؛ دوچرخه سواران و افرادي که زمان زيادي را به حالت چمباتمه مي‌گذرانند ممکن است در معرض خطر افزايش ابتلا به آرتروز زانو قرار گيرند. طبق اين گزارش استئوآرتروز شايع‌ترين نوع آرتروز زماني اتفاق مي‌افتد که غضروف اتصالات شکسته مي‌شوند که معمولا بعد از رسيدن به سن ميانسالي اتفاق مي‌افتد و عموما زانوها را فلج مي‌کند. براساس اين گزارش مشخص شد؛ افرادي که روزانه بيش از 30 دقيقه در يک حالت چمباتمه قرار مي‌گيرند، 5/1 برابر بيشتر از سايرين در خطر افزايش استئوآرتروز زانو قرار داشتند در حالي که افرادي که روزانه بيش از 30 دقيقه دوچرخه سواري مي‌کردند 2 برابر بيشتر از سايرين در معرض اين خطر قرار داشتند.
نظرات کاربران
UserName