تصوير چند دوچرخه مسابقه اي
دوچرخه يک وسيله نقليه پدالي است که با نيروي انسان حرکت مي‌کند. دوچرخه داراي دو چرخ متصل به يک شاسي است که يک چرخ در جلو و يک چرخ در عقب قرار دارد. بنا بر ضابطه اتحاديه جهاني دوچرخه‌سواري زين دوچرخه بايد در سطحي بالاتر از پدال‌ها قرار گرفته باشد. دوچرخه داراي پنج جزء و يا در واقع پنج سامانه? فرعي به شرح ذيل است : 1- سيستم انتقال قدرت 2- سيستم برق رساني 3- سيستم هدايت و ترمز 4- بدنه يا اسکلت دوچرخه 5- سيستم هشدار دهنده
نظرات کاربران
UserName