مردي در حال دوچرخه سواري در جنگل
ارتقاء و غني سازي فرهنگ استفاده از دوچرخه، عوارض و خسارت‌هاي جسماني، روحي، رواني و اقتصادي و مسائل تردد و حمل و نقل و آلودگي هوا را تا حد زيادي كاهش مي دهد و ما را در رسيدن به شهري سالم با هوايي پاك و آسماني آبي به خوبي ياري مي رساند. از اين رو ايجاد تسهيلات براي خانواده‌ها جهت خريد دوچرخه مناسب، آموزش استفاده صحيح از دوچرخه، بسترسازي براي رشد و توسعه فرهنگ ورزشي در استفاده از دوچرخه، ضمن كمك در كاهش آلودگي هوا و آلودگي صوتي ، تامين سلامتي جسمي و رواني افراد جامعه را به دنبال خواهد داشت.
نظرات کاربران
UserName