دو دوچرخه کنار يک رستوران
سال‌ها پيش با آمدن تابستان، تب خريد دوچرخه بين كودكان به شدت داغ مي‌شد، با گذشت زمان اگر چه هنوز هم دوچرخه‌سواري يك تفريح جذاب براي كودكان و نوجوانان به شمار مي‌رود اما رقيبي ارزان همچون بازي ‌رايانه‌اي، عرصه را بر اين تفريح سالم تنگ كرده است. دوچرخه‌سواري از ديرباز در بين مردم و به ويژه كودكان و نوجوانان ايراني مرسوم بوده است و همواره اواخر خردادماه همزمان با پايان امتحانات، بچه‌ها در تب و تاب خريد دوچرخه بودند. خانه‌هاي بزرگ، حياط‌ هاي زيبا و خيابان‌ها و كوچه‌هاي خلوت، اماكني بودند تا بچه‌ها با آسودگي به دوچرخه‌سواري بپردازند و از اين كار ضمن تحركي مفيد، لذت ببرند.
نظرات کاربران
UserName