شاهين
شاهين پرنده اي از راسته شکاريان روزانه از تيره بازها است. شاهين جزو شکاريان بسيار جسور و با شهامت است، و با وجود آنکه از قوش کوچک‌تر است ولي بعلت جسارتي که دارد گاهي عموماً به عقاب وقوش حمله مي‌کند. در حدود ?? گونه از اين پرنده شناخته شده است که با نامهاي گوناگون زيستگاهشان در سراسر کره زمين پراکنده است. شاهين عموماً آشيانه خود را در کوهستانهاي بلند و دور افتاده و در غارهاي مشرف به پرتگاه‌ها و صخره‌ها بلند مي‌سازد ولابلاي صخره‌هاي کوهستاني تخم گذاري مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName