تصوير انيميشني يک عقاب
بر روي يک قطعه کاشي که در کاوشهاي باستان شناسي در تخت جمشيد يافت شده، نقش شاهيني با بالهاي گشاده ديده مي‌شود که در چنگال خود گويي را گرفته و گوي ديگري نيز بر سر دارد. به گمان پژوهشگران اين عقاب بال گشوده نمادي از خداوند است که بر روي پرچم هخامنشيان نيز نقش مي‌شده است. زيرا بيشتر تاريخ نويسان گذشته يادآوري کرده‌اند که بر پرچم ايران عقابي نقش بسته بوده است که آن را پيشاپيش سپاه مي گرفتند، و اين خود نمادي از پيروزي بوده است.
نظرات کاربران
UserName