صورت يک عقاب از نماي نزديک
عقاب طلايي با استفاده از چابکي و سرعت و همچنين با استفاده از پاشنه‌ي قدرتمند خود مي تواند طعمه‌هاي خود را ازجمله خرگوش،موش کوهي(مارموت)،سنجاب زميني و غيره و پستانداران بزرگ مانند روباه،گربه‌ي وحشي يا خانگي،بز کوهي و بچه آهو‌ها شکار کند.آن‌ها همچنين در مواقع کمياب بودن شکار،مردار حيوانات را مي‌خورند.همچنين آن‌ها خزندگان را نيز مي‌خورند.
نظرات کاربران
UserName