زيباترين مساجد جهان
مسجد نيايشگاه و محل گردهمايي مسلمانان است. مسجد قدمتي به اندازه خود اسلام دارد. اولين مسجد با ورود پيامبر اسلام به مدينه پايه‌گذاري شد. معماري مساجد در نقاط مختلف دنيا، بسته به فرهنگ و تمدن آن مناطق باهم متفاوت است. با اين حال گنبد و گلدسته از مشخصات تمامي مساجد در دنياست.
نظرات کاربران
UserName