موتور سيکلت دوکاتي آبي مدل st4s
دوکاتي شرکت موتورسيکلت سازي ايتاليايي است. موتورسيکلت‌هاي اين شرکت به داشتن طرح بدنه زيبا و نيز کيفيت فني مناسب مشهورند. شرکت دوکاتي را برادران دوکاتي در سال ???? پايه‌گذاشتند. مالکيت اين شرکت از آن زمان تاکنون چند بار تغيير کرده است. مرکز شرکت و کارخانه آن در شهر بولونيا در ايتاليا است. موتورسيکلت‌هاي اين شرکت در چند دسته اصلي توليد مي‌شود. دوکاتي در مسابقات موتوجي‌پي و سوپربايک شرکت مي‌کند و بارها برنده جايزه اول شده است.
نظرات کاربران
UserName