موتور سيکلت دوکاتي مشکي مدل M900S4
کمپاني بزرگ دوکاتي مايه افتخار، سربلندي و سرمايه ملي مردمان کاتوليک است که در دنياي مسابقات موتورسيکلت با فراري هاي مسابقه اي در دنياي اتومبيلراني برابري مي کنند.  ساخت مدل جاودانه دوکاتي 916 در سال 1994 که سالها حاکم مطلق بي چون و چراي مسابقات  سوپر بايک قهرماني جهان بود نمونه اي از دست پرورده هاي اين کمپاني ايتاليايي است. قاعده نام گذاري کمپاني دوکاتي بر روي موتورسيکلت هاي خود بر اساس ميزان حجمي آنها است. مهمترين مدل هاي اين کمپاني که با نام 996 و 998 به بازار معرفي شدند، با انجام تغييرات و اصلاحات جزئي که عمدتا در افزايش حجم موتور بوده، حجمي معادل 996 و 998 سي سي داشتد که تا سال 2003 نيز با تغييراتي اندک روانه بازار مي گرديدند و در دنياي مسابقات موتور سواري، قهرماني و افتخار نيز يک عادت هميشگي شده بود. گذشت زمان که با پيشرفت رقباي ژاپني همراه بود، دوکاتي را مجبور ساخت تا با گذشت 4 سال، حجم موتور رويايي خود را 100 سي سي افزايش دهد تا باز هم حاکم ميدان باشد. کمپاني که توانسته با شاهکار خود يعني RR-16 به رانندگي "کيسي استوتر" مرد هزار چهره مسابقات گراندپري Moto GP يعني والنتينو روسي را
نظرات کاربران
UserName