موتور سيکلت دوکاتي قرمز مدل 996R
مهمترين مدل هاي کمپاني دوکاتي که با نام 996 و 998 به بازار معرفي شدند، با انجام تغييرات و اصلاحات جزئي که عمدتا در افزايش حجم موتور بوده، حجمي معادل 996 و 998 سي سي داشتد که تا سال 2003 نيز با تغييراتي اندک روانه بازار مي گرديدند و در دنياي مسابقات موتور سواري، قهرماني و افتخار نيز يک عادت هميشگي شده بود. گذشت زمان که با پيشرفت رقباي ژاپني همراه بود، دوکاتي را مجبور ساخت تا با گذشت 4 سال، حجم موتور رويايي خود را 100 سي سي افزايش دهد تا باز هم حاکم ميدان باشد. کمپاني که توانسته با شاهکار خود يعني RR-16 به رانندگي "کيسي استوتر" مرد هزار چهره مسابقات گراندپري Moto GP يعني والنتينو روسي را رام کند و زلزله جديدي را در اين مسابقات به پا کند.
نظرات کاربران
UserName