نماي چراغ و سپر جلوي اتومبيل استون مارتين DB7-Vantage-2002
موفقيت هاي اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage در سطح بين المللي آن را تبديل به موفق ترين مدل توليد شده از سري اتومبيل هاي استون مارتين در طول دوران فعاليتش کرده است .
نظرات کاربران
UserName