نماي داشبرد و صندلي هاي اتومبيل استون مارتين- Vantage -1992 V8-
نکته قابل ذکر در باب طراحي و توليد اتومبيل استون مارتين V8 Vantage اين است که مدل مذکور در واقع نسخه اي توسعه يافته از اتومبيل هاي استون مارتين مدل DBS است .
نظرات کاربران
UserName