نماي سپر و جلوبندي اتومبيل استون مارتين V8 Vantage Volante- LWB-1992
استقبال بي نظير ازاتومبيل استون مارتين V8 واکنشي قابل پيش بيني بود . لذا مدل جديد ديگري از اتومبيل استون مارتين تحت عنوان ( استون مارتين V8 Vantage Volante LWB ) که در واقع نقطه اتکاء در توليد آن، همان نسخه استون مارتين V8 Vantage است ؛ ساخته و وارد بازار شد .
نظرات کاربران
UserName