نماي اتومبيل استون مارتين Volante- Virage-1990-
آغاز توليد اتومبيل استون مارتين Virage Volante به سال 1988 ودر نمايشگاه بيرمنگام برمي گردد .
نظرات کاربران
UserName