نماي اتومبيل استون مارتين V8-Vantage-Volante-1986
لازم به ذکر است که استون مارتين V8 Vantage Volante در سه سري به بازار فروش معرفي شده است؛ سري اول در سال 1977، سري دوم در سال 1978 وسري سوم در سال 1986 ؛ که در هر سري سيستم چراغ هاي جلو وعقب، بدنه خودرو و به روز رساني مکانيکي مدل دستخوش تغيير شده است .
نظرات کاربران
UserName