نماي سپر و رينگ جلوي اتومبيل استون مارتين V8-Vantage-Volante-1986
اتومبيل استون مارتين V8 Vantage Volante با استون مارتين Lagonda وجوه اشتراکاتي دارد ولي عملکرد بالاي محور کنترل و وجود کاربراترهاي بزرگتر درآن باعث ايجاد قدرت بيشتري در مقايسه با مدل استون مارتين Lagonda شده است .
نظرات کاربران
UserName