تصاوير حضور زنان ايراني در مسابقات آسيايي کوانگجو
بانوان ورزشکار ايراني با توجه به اوامر و نواهي ديني و ضوابطي که بر آن حاکم است توانسته اند حضوري غيورانه در اين دوره از بازيهاي آسيايي داشته باشند. اين بانوان فرهيخته ايراني امروز با تکيه بر توانائيهايشان ورزش ايران را به آينده اي روشن و اميدوارکننده در صحنه هاي مختلف ورزشي دلگرم و دلخوش کرده اند.
نظرات کاربران
UserName